davanjeinjekcije

Davanje ampulirane terapije je davanje injekcija IM,IV i SC su načini davanja:

  • eng. INTRAMUSCULAR= intramuskularno (u mišić)
  • eng. INRAVENOUSE= intravenozno (u venu)
  • eng. SUBCUTANEOUS= subkutano (pod kožu)

Krvne i ostale laboratorijske analize radi Zdravstvena ustanova AQUALAB čiji sam spoljni saradnik na terenu. Rezultati svih biohemiskih krvnih analiza dobijaju se za tridesetak minuta ​koje se u drugim laboratorijama čekaju po minimum dva sata!