Plasiranje i zamena katetera – kateterizacija je uvlačenje katetera u neki kanal u dijagnostičke ili terapeutske svrhe radi:

 • širenja kanala (dilataciona kateterizacija)
 • pražnjenja sadržaja iz nekog organa (evakuaciona kateterizacija)

Indikacije za kateterizaciju mok.bešike:

 • Retencija urina (zastoj urina)
 • Inkontinencija (bezvoljno mokrenje)
 • Dijagnostičke i terapeutske svrhe

Vrste katetera:

 • Foley-ev…po brojevima 7524 Fr/Ch
 • Nellaton-ov…po materijalu
 • Timan-ov…po namjeni
 • Pecer-ov

Potreban materijal:

 • Sterilan kateter…br?
 • Urinarna kesa
 • 2 para sterilnih rukavica
 • Nekoliko sterilnih tupfera
 • Dezinfekciono sredstvo(povidon)
 • 2 šprica od 20 ml
 • Aqua destilata oko 15 ml
 • Anestetik gel, glicerinsko ulje
 • Kompresa „sterilna“
 • Bubrežnjak

Krvne i ostale laboratorijske analize radi Zdravstvena ustanova AQUALAB čiji sam spoljni saradnik na terenu. Rezultati svih biohemiskih krvnih analiza dobijaju se za tridesetak minuta ​koje se u drugim laboratorijama čekaju po minimum dva sata!