Previjanje rana i pravilan odnos prema njima je od velike važnosti da nebi došlo do neželjenih infekcija.

Venske i arterijske insuficijencije (rane).

previjanjerana3

DEKUBITUS
Dekubitus, hronična rana izazvana pritiskom , oštećenje tkiva koje je posledica predugog položaja tela u jednoj poziciji (produženi pritisak). Obično je to pritisak samog tela na podlogu, ali i bilo kakav drugi produženi pritisak može dovesti do dekubitusa. Ovakvo oštećenje nije vezano samo za ležanje jer se javlja i kod sedenja.

Osobe koje nisu sposobne da spreče neprekidni pritisak čvrste podloge na tkiva, stalno su pod povećanim rizikom da dobiju dekubitus. To se dešava kod pacijenata koji su u odmakloj životnoj dobi, kod osoba sa neurološkim problemima i kod onih koji su zbog akutne bolesti primljeni u bolnicu. Ovakve osobe ne mogu sebe da štite od pojave dekubitusa bilo zbog toga što same ne mogu da menjaju položaj tela ili zato što neredovno i napravilno primaju tuđu pomoć koja im je neophodna za obavljanje određenih pokreta ili promenu položaja tela.

dekubitus1 dekubitus2
dekubitus3 dekubitus4
 

LEČENJE
Lečenje dekubitusa je veoma složen i dug proces koji zahteva multidisciplinaran pristup, i angažovanje lekara različitih specijalnosti: dermatologa, hirurga, interniste (kardiologa endokrinologa), urologa, neurologa, fizijatra, srednje-medicinskog kadra i pomoćnog medicinsko osoblja.

Posebno važnu ulogu u lečenju obolelih od dekubitusa ima medicinska sestra, koja bolesniku pruža svu potrebnu negu, i ujedno sprovodi sve mere prevencije. Zato lečenje dekubitusa spada među najskuplja lečenja u medicini, i jedno je od dugotrajnijih. Lečenje dekubita može biti konzervativno i hirurško.

HIRURŠKO LEČENJE
Često lečenje dekubitusa zahteva izuzetno stručnu i profesionalnu negu koju sprovodi isključivo hirurg.

SKIDANJE KONACA
Nakon hirurških intervencija.

Krvne i ostale laboratorijske analize radi Zdravstvena ustanova AQUALAB čiji sam spoljni saradnik na terenu. Rezultati svih biohemiskih krvnih analiza dobijaju se za tridesetak minuta ​koje se u drugim laboratorijama čekaju po minimum dva sata!