b17Svi koji žele da primene ovu terapiju moraju znati da:AMIGDALIN (LAETRIL) NIJE NIKAKAV ČUDOTVORAN LEK. Takav lek za rak ne postoji, ne zato što je rak neizlečiv, već zato što je pojava kancera, po teoriji dr. Krebsa, posledica ukupnog poremećaja metabolizma, a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremećaja koja počinje na jednom organu, a zatim se širi na čitav organizam.AMIGDALIN »Laeteril« (vitamin B17) samo je JEDAN HRANJIVI SASTOJAK, čijim se unošenjem, rak ne povlači automatski.

SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŽE POSTIĆI, AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLIČKI BALANS.

Kod davanja injekcija „Amigdalina“ (Laetrila) za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil- sulfooksid (DMSO). U terepiji se daju i velike količine vitamina C.Daju se su i neki drugi minerali i antioksidati.

Ja Vam ne mogu ovde nista napisati što već niste pročitali ali Vas mogu uputiti na osobe koje Vam mogu dati mnogo informacija o sprovodjenju terapije vitaminom B17.

Krvne i ostale laboratorijske analize radi Zdravstvena ustanova AQUALAB čiji sam spoljni saradnik na terenu. Rezultati svih biohemiskih krvnih analiza dobijaju se za tridesetak minuta ​koje se u drugim laboratorijama čekaju po minimum dva sata!