Treba ići u prirodu, duboko i osvešćeno disati,
pustiti da pogled luta. Diviti se svakom listu,
dašku vetra, sunčevom zraku.

Uživati u čarima koje nam ona nesebično pruža!

Krvne i ostale laboratorijske analize radi Zdravstvena ustanova AQUALAB čiji sam spoljni saradnik na terenu. Rezultati svih biohemiskih krvnih analiza dobijaju se za tridesetak minuta ​koje se u drugim laboratorijama čekaju po minimum dva sata!

priroda